Engelsk

Indskoling

My favorite...

Opgaveserie som omhandler mad og drikke. Der er fem opgaver per opgaveserie, som alle afsluttes med at eleven laver sin egen ret. Sidste opgave er oplagt til fremlæggelse, da eleverne ved hjælp af teksten kan fremlægge deres ret. Det anbefales, at man gennemgår opgaverne og ordlisten på sidste side, inden eleverne går i gang. Bon Appétit.

My favorite burger

Antal sider: 3
🔗 Kahoot

Download

My favorite smoothie

Antal sider: 3
🔗 Kahoot

Download

My favorite soup

Antal sider: 3
🔗 Kahoot

Download

My favorite fast food

Antal sider: 3
🔗 Kahoot

Download

Memory games

Kortene er sammensat, så de er hurtige og lette at klippe ud og laminere. De kan bruges som traditionelt vendespil, eller som bevægelsesaktivitet, hvor eleverne på et signal (fx musik der stopper) skal tage et kort på gulvet og finde sit match. 

Colors basic

Antal sider: 2

Download

Colors advanced

Antal sider: 2

Download

Feelings

Antal sider: 2

Download

Mellemtrin

Paragraph prompts

Engelske prompter til kreativ skrivning. Hver opgave indeholder ti spørgsmål, som lægger op til reflektion hos eleven. De er velegnede til elever som mangler ekstra opgaver/udfordring på mellemtrinnet. Gør dem opmærksomme på, at de skal svare i hele sætninger.

Creative writing 1-10

Antal sider: 1

Download

Creative writing 11-20

Antal sider: 1

Download

Creative writing 21-30

Antal sider: 1

Download

Udskoling

War cards

100 kort i alt med prominente og interessante personer fra 1. og 2. verdenskrig. Kortene er fordelt 50/50 mellem henholdsvis central- og ententemagterne, samt aksemagterne og de allierede. Kortene kan bl.a. bruges som bevægelsesaktivitet hvor eleverne skal finde kortene og lave opgaver til. Fælles diskussioner med brug af et koordinatsystem. Som inspiration til fremlæggelser m.m.